Welkom op de website van Rotary Club Oostozebeke - Mandeldal

Wat is Rotary ?

 

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.

 

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld. Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden. Het permanente Rotarymotto is Service above self.

De Rotariër is lid van zijn Rotaryclub. De Rotaryclub is lid van de vereniging met de naam Rotary International. De clubs zijn verdeeld in districten. Elk district wordt beheerd door een ploeg vrijwilligers, onder leiding van een gouverneur. De gouverneur is een verantwoordelijke van Rotary International. RC Oostrozebeke-Mandeldal behoort tot het district 1620 , één van de drie belgische districten.

Het doel van Rotary, zoals in 1910 vastgelegd en met de jaren zorgvuldig bijgeschaafd, levert een bondige definitie van haar doelstellingen en de verantwoordelijkheden van elke Rotariër.

Rotary wil het dienstideaal aanmoedigen waar elk achtenswaardig beroep naar streeft en beoogt met name:

 1. inzet van relaties en contacten voor het algemeen welzijn;
 2. hantering van hoge ethische normen in ieder beroep, eerbied voor iedere nuttige bezigheid, het beroep van elke Rotariër aanzien als een mogelijkheid tot maatschappelijk dienstbetoon;
 3. verwezenlijking van het dienstideaal - privé, professioneel en in het openbaar;
 4. bevordering van goede verstandhouding, altruïsme en eerbied voor de vrede overal ter wereld, dankzij vriendschappelijke omgang
  tussen beroepsmensen die door hetzelfde dienstideaal zijn bezield.

Het classificatieprincipe waarborgt dat iedere Rotaryclub de socio-professionele samenstelling weerspiegelt van de gemeenschap waarin ze actief is. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar beroep. De grootte van de club bepaalt het maximum aantal vertegenwoordigers per classificatie. De verscheidenheid van beroepen verrijkt het clubleven en vormt een onuitputtelijke bron van deskundigheid om serviceprojecten op het getouw te zetten.

Het Criterium van de Vier Vragen, door de Rotariërs wereldwijd opgevolgd in hun professioneel en persoonlijk leven, werd in 1932 geformuleerd door Herbert J. Taylor. Sindsdien is het vertaald in meer dan 100 talen.

Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen en doen, kunnen we de volgende vragen stellen:

 1. Is het waar?
 2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
 3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
 4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

De vier actieterreinen zijn afgeleid van het doel van Rotary en vormen de filosofische hoeksteen waar de clubactiviteiten rond draaien.

 • Clubzaken omvat alles wat binnen de club als programma wordt uitgevoerd.
 • Beroepszaken moedigt de Rotariërs aan anderen professioneel te dienen en daarbij hoge ethische normen te hanteren.
 • Gemeenschapsdienst beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om hulpbehoevenden uit de buurt een beter leven te bezorgen.
 • Internationale Actie legt zich toe op humanitaire projecten die de levensomstandigheden in andere landen verbeteren en de vrede en de verstandhouding tussen de volken dienen.

De zes focusgebieden (areas of focus) waarop Rotary Foundation haar fondsen richt om maximale impact te hebben bij projecten door Rotaryclubs en -districten wereldwijd opgezet, zijn de volgende:

1.

 

Vrede en conflictbeheersing

 

4.

 

Gezondheid van moeder en kind

2.

 

Preventie en behandeling van ziekten

 

5.

 

Basisonderwijs en analfabetisering

3.

 

Water, waterzuivering en hygiëne

 

6.

 

Economische en sociale ontwikkeling

 

De Rotary Foundation is een non-profitorganisatie die educatieve en humanitaire initiatieven van Rotaryclubs en -districten steunt door middel van drie verschillende fondsen:

 1. het Programmafonds, dat toelagen uitreikt via de programma's van de Foundation,
 2. het Permanente Fonds, dat alleen de inkomsten uit beleggingen gebruikt ter ondersteuning van deze programma’s, waardoor de toekomst van de Rotary Foundation op lange termijn verzekerd blijft,
 3. het PolioPlusfonds

Link naar Rotary Belux: http://www.rotary.belux.org/nl/publieke-ruimte/

Rotary Oostrozebeke Mandeldal

Stichtingsvergadering

20/03/2003

Officiële Erkenning

23/12/2003

Keure-uitreiking

27/06/2004

Leden op 15-12-2019    31 leden + 1 kandidaat lid